Solidaritet utan Gränser

Solidaritet utan Gränser

Solidaritetsorganisation

med anknytning till Socialistiska Partiet.

Bedriver/har bedrivit stödarbete för Palestina och för jordlösa i Uruguay, informationsarbete om stödprojektet i Uruguay samt om utvecklingen i Latinamerika, samlat in stöd till katastrofdrabbade i Sri Lanka och Pakistan med mera.

NSSP hjälper tsunamikatastrofens offer

AsienPosted by Solidaritet utan Gränser 2007-03-28 16:23
(Internationalen 1 mars 2005)

Nu börjar bidragen anlända till Nya socialistpartiet, NSSP, på Sri Lanka. Franska LCR och svenska Solidaritet utan Gränser har hittills skickat ner 45 000 kronor vardera.
– Vi kommer använda dessa pengar helt och hållet till tsunamikatastrofens offer, skriver NSSP i ett tackbrev.

– De senaste veckorna har vi engagerat oss i en rad olika aktiviteter i vårt understödsarbete.
– Vi har redan skänkt 1 200 dollar till den tamilska hjälporganisationen för stöd till de områden som kontrolleras av LTTE-gerillan, det är mycket svårt för oss att arbeta på plats i de områdena, skriver NSSP.

Förtrycket av Sri Lankas tamilska minoritet gör att NSSP koncentrerar en stor del av solidariteten med denna grupp. Tillsammans med andra har partiet redan distribuerat fem lastbilar fyllda med matvaror, kläder och mediciner och mjölkbaserad barnmat till Batticaloadistriktet i öst, vars befolkning i huvudsak utgörs av tamiler och muslimer.
– Nu kan vi också stödja tsunamioffer vars hus blivit helt eller delvis förstörda och som inte fått någon annan hjälp. Partimedlemmar uträttar ett viktigt arbete i Moratuwa, en förort till Colombo, de hjälper till med att återuppbygga skadade hus och har även skänkt 2 500 dollar för inköp av vardagsvaror.

I Galledistriktet har NSSP gett ekonomiskt stöd till offer för katastrofen, och ett hjälpprogram lanserades i slutet av februari i Ambalangoda-området tillsammans med fackliga organisationer. 10 000 dollar kommer användas till ett program för stöd åt 30 utvalda och deras familjer.
– Om vi får in pengar kommer vi fortsätta med samma typ av program i Tangalle- och Hambantota-områdena, skriver NSSP.

Solidaritetsarbetet är också ett politiskt arbete, understryker NSSP-brevet. Regeringen använder sig bland annat av tvångsevakuering som metod, och planer finns på bygge av nya motorvägar och privatiseringar av offentligägda företag.
– Regeringen Chandarika har infört undantagstillstånd i fjorton distrikt och försöker därigenom kväsa folkets demokratiska rättigheter. Vi har redan spridit en miljon flygblad och hållit många offentliga möten. Vi försöker nu samla olika fackliga organisationer för ett demokratiskt initiativ.

Solidaritet utan Gränser planerar att fortsätta insamlingen till NSSP till 15 mars.
– Det kan vara värt att påpeka att administrationen inte kostar en enda krona, säger SuGs Göran Kärrman. Vi står själva för de administrativa kostnaderna.

Peter Lindgren
  • Comments(0)