Solidaritet utan Gränser

Solidaritet utan Gränser

Solidaritetsorganisation

med anknytning till Socialistiska Partiet.

Bedriver/har bedrivit stödarbete för Palestina och för jordlösa i Uruguay, informationsarbete om stödprojektet i Uruguay samt om utvecklingen i Latinamerika, samlat in stöd till katastrofdrabbade i Sri Lanka och Pakistan med mera.

Amnesty kräver FN-utredning av israels krigföring

MellanösternPosted by Solidaritet utan Gränser 2007-03-28 16:51
(Internationalen 30 augusti 2006)

Israels anfallskrig mot Libanon ledde till omfattande materiell skadegörelse, en flyktingkatastrof och 1183 libanesiska liv.
Nu kräver Amnesty att FN omedelbart utreder krigsförbrytelsernas omfattning.


I mitten av förra veckan presenterade Amnesty en rapport som visar att Israel medvetet riktade in sig på att förstöra den civila strukturen i Libanon. I rapporten kräver nu Amnesty att FN tillsätter en grupp av oberoende experter som får i uppdrag att utreda de krigsförbrytelser som begåtts i konflikten.

Israels förstörelse av tusentals hem, bombattacker mot broar, vägar, vattenreservoarer och oljecisterner var en integrerad del i Israels militära strategi snarare än oavsiktliga skador under attacker mot militära mål, anser Amnesty.

Medveten förstörelse

– Israels försäkringar att attackerna har varit lagliga är uppenbarligen felaktiga. Många av de attacker som beskrivs i Amnestys rapport är krigsförbrytelser, urskillningslösa och oproportionerliga. Bevisen som finns med i rapporten pekar i stället på att den omfattande förstörelsen av kraft- och vattenverk, liksom infrastruktur för transporter som är nödvändiga för leveranser av mat och humanitär hjälp, var medveten och integrerad del i en militär strategi, säger Kate Gilmore, biträdande generalsekreterare för Amnesty International i ett pressmeddelande från Amnestys svenska sektion.

Pressa civilbefolkningen


Nyhetsbyrån TT har gjort en sammanställning på siffror från Libanons regering över krigets förstörelse. 80 broar, 94 vägar, flygplatser, hamnar och vattenverk har förstörts. 1 183 libaneser har dödats och omkring 40 israeler. Amnesty uppskattar att 25 procent av Libanons befolkning drevs på flykt på grund av ”ett mönster av urskillningslösa och oproportionerliga attacker”.
Som stöd för det hänvisar organisationen till uttalanden från israeliska militärer som tyder på att förstörelsen av den civila infrastrukturen verkligen var ett mål för Israels militära angrepp för att den vägen kunna pressa den libanesiska regeringen och civilbefolkningen att ta avstånd från Hizbollah. Resultatet blev istället det omvända.
”Attackernas mönster om påstående gör att Israels påstående om att detta varit oavsiktliga skador inte är trovärdigt. Civila offer på bägge sidor förtjänar rättvisa. Övergreppens allvarliga natur gör att en utredning av parternas agerande är än mer brådskande. De som har begått krigsförbrytelser måste ställas inför rätta och offren måste får kompensation”, skriver Amnesty.

Kjell Pettersson
  • Comments(0)