Solidaritet utan Gränser

Solidaritet utan Gränser

Solidaritetsorganisation

med anknytning till Socialistiska Partiet.

Bedriver/har bedrivit stödarbete för Palestina och för jordlösa i Uruguay, informationsarbete om stödprojektet i Uruguay samt om utvecklingen i Latinamerika, samlat in stöd till katastrofdrabbade i Sri Lanka och Pakistan med mera.

Stöd en solidarisk återuppbyggnad på Sri Lanka

AsienPosted by Solidaritet utan Gränser 2007-03-28 16:37
(SP:s hemsida 10 februari 2005)

Ingen människa i vårt land kan ha undgått att beröras av den fruktansvärda tsunami-katastrofen i Sydostasien. Bilderna av ödelagda städer och byar har blandats med vittnesmål från överlevande och gjort outplånliga intryck.

Sri Lanka är ett av de fattigaste länderna i regionen och samtidigt ett av de hårdast drabbade; mer än 25.000 människor beräknas ha dödats och miljontals blivit hemlösa.

Skriv av utlandsskulden

Samtidigt som nödhjälpen nu strömmar till den katastrofdrabbade regionen höjs också alltfler röster för att avskriva de enorma utlandsskulder som tynger länder som Sri Lanka och som indirekt bidragit till att förvärra katastrofens omfattning.

Genom att skriva av skulderna skulle länder som Sri Lanka – som i verkligheten betalt de ursprungliga lånesummorna flera gånger om – kunna få medel över till en verklig ekonomisk och social utveckling.

En rättvis återuppbyggnad

Men det orättvisa sociala och ekonomiska system som tryckt ned Sri Lanka i fattigdom innan katastrofen, återspeglas nu också i det sätt som återuppbyggnaden sker på. Turistindustrins hotellområden får första hjälpen medan den stora majoriteten drabbade precis som vanligt får ställa sig sist i kön.

Återuppbyggnaden måste börja i andra änden, vanliga människors liv och behov av tak över huvudet, måste gå före en snabbupprustning av turistindustrin.

Stöd den lankesiska arbetarrörelsen – stöd NSSP

NSSP är ett socialistiskt arbetarparti på Sri Lanka, som i nära samarbete med fackföreningen Ceylon Mercantile Union (CMU) har vänt sig till arbetande människor över hela världen och vädjat om stöd. Tusentals av NSSP:s och CMU:s medlemmar har drabbats på olika sätt genom katastrofen och behovet av hjälp är omfattande.

NSSP har ca 3.000 medlemmar, till största delen mycket fattiga människor och bedriver ett omfattande politiskt, socialt och fackligt arbete, främst i de södra delarna av landet. Att stödja NSSP och CMU innebär inte bara ett stöd till människor i nöd i allmänhet, utan också ett stöd till de socialistiska och solidariska krafter på Sri Lanka som kämpar för att bygga upp ett annat samhälle.

Att stödja NSSP och CMU innebär inte bara ett stöd till människor i nöd i allmänhet, utan också ett stöd till de socialistiska och solidariska krafter på Sri Lanka som kämpar för att bygga upp ett annat samhälle.
  • Comments(0)//sug.socialistiskapartiet.se/#post9