Solidaritet utan Gränser

Solidaritet utan Gränser

Solidaritetsorganisation

med anknytning till Socialistiska Partiet.

Bedriver/har bedrivit stödarbete för Palestina och för jordlösa i Uruguay, informationsarbete om stödprojektet i Uruguay samt om utvecklingen i Latinamerika, samlat in stöd till katastrofdrabbade i Sri Lanka och Pakistan med mera.

Därför svälter befolkningen i Kashmir

AsienPosted by Solidaritet utan Gränser 2007-03-28 16:30
(Internationalen 21 oktober 2005)

Jordbävningen i Pakistan drabbade det Pakistanockuperade Kashmir extra hårt. Skalvets effekter förvärrades av att Kashmirs infrastruktur systematiskt har försummats av ockupationsmakten.

Media har i rapporterna om jordbävningen den 8 oktober koncentrerat sig på Islamabad, särskilt det sammanstörtade Margella Towers, medan journalisterna ännu inte har nått fram till den värst drabbade regionen: det Pakistanockuperade Kashmir. Huvudstaden i området, Muzaffarabad, har förvandlats till grus. Båda vägarna till Muzaffarabad är avstängda på grund av jordras.

Ett annat hårt drabbat distrikt, Bagh, är svårt att ta sig fram till även under normala omständigheter på grund av de usla vägarna, men nu går det inte alls.
Nisar Shah, ordförande i Labour Party Pakistan bor själv i hamnstaden Karachi medan hans familj bor i en by i Bagh. Under stora svårigheter lyckades han ta sig fram till dem. Detta är vad han rapporterar:

”I Bagh har nära 90 procent av husen försvunnit. Många kroppar ligger kvar utan att någon kan ta hand om dem. Ännu 48 timmar efter den värsta jordbävningen i Pakistans historia har inga regeringsorgan skickat någon hjälp.
Jag har sett en flickskola där det uppskattas att 200 kroppar ligger kvar under sten och grus. Det finns ingen elström i hela området. Folk befinner sig utanför husen, i mycket svåra omständigheter. Flera hotell i Bagh har störtat samman och gästerna ligger fortfarande kvar under rasmassorna. Det ligger döda kroppar överallt och stanken börjar sprida sig. Många kroppar är ännu inte begravda.
Det finns ingen sjukvård. Folk är mycket ledsna. Många är förvunna och ingen vet var de finns.
Ännu i morse hade ingen hjälp kommit fram. Ingenstans har regeringen visat sig. Katastrofen är total. Jag har aldrig sett något värre.
Jag har själv förlorat många släktingar, bland annat mina kusiner och min svåger.”

Ingen flygplats

Även om människor i Pakistan är generösa i sina gåvor till hjälparbetet, så är det inte säkert att hjälpen kommer fram i tid, om den alls kommer fram. Det beror på att det är omöjligt att ta sig fram till de 500 byar som utplånats från jordens yta annat än med helikopter. Telefonsystemet har skadats i Kashmir och vägarna är blockerade, så Pakistanockuperade Kashmir är i praktiken avskuret från omvärlden.

Man kan undra varför myndigheterna envisas med helikoptrar. Varför inte flygplan? Det beror helt enkelt på att den pakistanska delen av Kashmir inte har en enda flygplats, trots att en miljon av befolkningen på 3,5 miljoner lever utomlands. Det totala bristen på infrastruktur har förvärrat den otroliga katastrof som skakade området på morgonen den 8 oktober.
Att Pakistanockuperade Kashmir har försummats på detta brottsliga sätt beror inte på ekonomiska skäl. Pakistans härskande klass har medvetet hållit Kashmir nere i underutveckling. Att Kashmir ska hållas nere i fattigdom är lika systematiskt som att fattigdomen hos USA:s svarta är invävt med USA:s kapitalism.

Utan förvarning

Pakistans regering kunde förstås inte evakuera Kashmirs befolkning, eftersom jordbävningar till skillnad från orkaner slår till utan förvarning. Men det finns slående likheter mellan Kashmir och New Orleans. Den svarta befolkningen i New Orleans levde i fattigdom i årtionden; jordbävningsoffren i Kashmir har varit offer för Pakistans koloniala politik mot regionen.
Mänskliga rättigheter och utveckling kanske går hand i hand. Att det förekommer allvarligt förakt för mänskliga rättigheter i Kashmir är uppenbart när man ser de svåra försummelserna när det gäller infrastrukturen i Kashmir.

En annan relevant jämförelse kan göras med Aceh-”provinsen” i Indonesien. Mer än 20 000 dog i befrielsekriget mot Indonesien, och Aceh utsattes för tsunamins allra värsta härjningar. Kashmir förlorade i den Indienockuperade delen 80 000 döda i ett befrielsekrig som började 1988. ”Tsunamin från bergen” har nu krossat huvudstaden i dess Pakistanockuperade del, förutom 500 byar. Det är en tragedi som trotsar all beskrivning.

Straff för synder


Under tiden ägnar sig de fundamentalistiska ledarna och de pakistanska tidningarnas högerskribenter åt att vråla ut motbjudande otidigheter, beskriver jordbävningen som ett straff mot syndiga människor och råder dem att be Gud om förlåtelse.

Ledningen för MMA (en allians av de större fundamentalistiska partierna som styr NWFP, nordvästra gränsprovinsen) har talat om pakistaniernas oislamska levnadssätt och oanständigheter i media, och den mycket läste högerkolumnisten Hamid Mir (Daily Jang 10 oktober) hånar de ”sekulära fundamentalister” som vägrar att tillskriva naturkatastrofer Guds vrede. För ett tag sedan rapporterade BBC att Gud hade sagt åt Bush att invadera Afghanistan och Irak. Gud måste vara galen!

Farooq Suhleria
  • Comments(0)//sug.socialistiskapartiet.se/#post7