Solidaritet utan Gränser

Solidaritet utan Gränser

Solidaritetsorganisation

med anknytning till Socialistiska Partiet.

Bedriver/har bedrivit stödarbete för Palestina och för jordlösa i Uruguay, informationsarbete om stödprojektet i Uruguay samt om utvecklingen i Latinamerika, samlat in stöd till katastrofdrabbade i Sri Lanka och Pakistan med mera.

Pengarna når fram

AsienPosted by Solidaritet utan Gränser 2007-03-28 16:24
(Internationalen 10 mars 2005)

Solidaritet utan Gränser har samlat in över 45 000 kronor till nödhjälp för Sri Lanka. Pengarna förmedlas till en hjälpinsats som drivs av Socialistiska Partiets systerorganisation NSSP tillsammans med fler fackföreningar.
Internationalen har samtalat med en av de kamrater som ansvarar för hjälparbetet på Sri Lanka, Chamil Maduranga Jayaneththi.

Han tackar så mycket för pengarnas som samlats in i Sverige och säger att de räcker till att finansiera två husbyggen åt tsunamidrabbade på Sri Lanka. Det är viktigt att bygga hus då det innebär att folk slipper bo i baracker, kojor och tält.
Chamil menar att hjälpen via NSSP är en av de få hjälpinsatser som verkligen når ut till de fattigaste delarna av det lankesiska folket. Om pengar skickas via den lankesiska regeringen är risken stor att de försvinner på vägen. Korruption är vanlig på Sri Lanka. Om hjälpen kommer fram till de drabbade områdena kommer de i första hand de rikaste till godo, då den lankesiska regeringens officiella policy är att de som förlorat mest ska få hjälp först.

Vi frågar också om pengar som skickas till deras projekt enbart går till husbyggnad.
– Nej, svarar Chamil, vi har också köpt mat och andra förnödenheter som delats ut till behövande. Möbler, kläder och husgeråd är andra saker vi har bidragit med. Det är viktigt att livet kan återgå i någorlunda normala gängor så fort som möjligt, fortsätter han. Målsättningen är att bygga husen helt och hållet av material och utrustning som är lokalt producerade.

Anders Svensson
  • Comments(0)//sug.socialistiskapartiet.se/#post5