Solidaritet utan Gränser

Solidaritet utan Gränser

Solidaritetsorganisation

med anknytning till Socialistiska Partiet.

Bedriver/har bedrivit stödarbete för Palestina och för jordlösa i Uruguay, informationsarbete om stödprojektet i Uruguay samt om utvecklingen i Latinamerika, samlat in stöd till katastrofdrabbade i Sri Lanka och Pakistan med mera.

Solidaritet utan gränsers kampanj i Sri Lanka

AsienPosted by Solidaritet utan Gränser 2007-03-28 16:19
(Internationalen 10 jan 2005)

Sri Lanka är ett av de hårdast drabbade länderna efter Tsunami-katastrofen i Sydostasien. Nu har Solidaritet utan gränser startat en kampanj till förmån för de drabbade.

Katastrofen krävde minst 150 000 dödsoffer i Sydostasien. Miljontals människor har blivit hemlösa.
I Sri Lanka, ett land som sedan länge härjas av fattigdom och inbördeskrig, omkom minst 30 000 människor.
Tsunamin raserade landets kustlinje, förvandlade den till en dödsfälla. Människor förlorade sina familjemedlemmar och tillhörigheter. Den akuta situation som nu råder har lett till att solidaritetsorganisationen Solidaritet utan gränser har startat en kampanj till förmån för de många drabbade.

Göran Kärrman är talesperson för kampanjen.
- Vårt mål är att samla in så mycket som möjligt till NSSP och de sociala rörelser där partiet verkar, t ex inom fackföreningar, kvinnorörelser och organisationer kring lokala frågor.
NSSP är socialistiska partiets systerparti i Sri Lanka. De har cirka 3 000 medlemmar och bedriver ett omfattande socialt och politiskt arbete i landet, främst i de södra och östra delarna. Många av partiets medlemmar är bland de hundratusentals i landet som förlorat allt.
- Vi vill hjälpa våra kamrater, därför driver vi kampanjen, säger Göran Kärrman.
NSSP menar att förödelsen är störst i de norra och östra provinserna, som till största delen befolkas av tamiler och muslimer. Direkt efter katastrofen fokuserade regering och media på de singalesisk-dominerade områdena, och tillräcklig hjälp nådde inte fram till den östra provinsen, skriver partiet på sin hemsida.

Men oavsett folkgrupp står det klart att de mycket fattiga drabbats hårdast av flodvågen; fiskare och hantverkare, diversearbetare som lever av turismen.
- NSSP kommer att jobba med praktisk återuppbyggnad av landet, säger Göran Kärrman. Många har pratat om att ”det nu gäller att snabbt bygga upp turismen”. Vi tycker att viktigast i dagsläget är att vanliga människor ges möjlighet att bygga upp sina liv.
Solidaritet utan gränser har öppnat sitt postgirokonto till förmån för NSSP:s arbete. Kampanjen har hittills riktat in sig på att nå Solidaritet utan gränsers medlemmar, genom en en annons i Internationalen.

I dagsläget är det inte bestämt hur en uppföljning av kampanjen kommer att se ut, men en tanke är att bjuda hit en fackligt aktiv person som kan ge en bild av hur situationen ser ut i landet, utanför turistbyarna.
- NSSP arbetar över hela Sri Lanka. Undan för undan har de skaffat sig mer och mer inflytande. I och med partiets arbete i många sociala rörelser kan återuppbyggnadsarbetet bedrivas i ett brett socialt nätverk, säger Göran Kärrman.

Brita Westerman
  • Comments(0)//sug.socialistiskapartiet.se/#post3