Solidaritet utan Gränser

Solidaritet utan Gränser

Solidaritetsorganisation

med anknytning till Socialistiska Partiet.

Bedriver/har bedrivit stödarbete för Palestina och för jordlösa i Uruguay, informationsarbete om stödprojektet i Uruguay samt om utvecklingen i Latinamerika, samlat in stöd till katastrofdrabbade i Sri Lanka och Pakistan med mera.

Brev från Sri Lanka: ”Hjälp oss”

AsienPosted by Solidaritet utan Gränser 2007-03-28 16:17
(Internationalen 4 januari 2005)

Kära kamrater,

Som ni redan känner till har minst 140 000 människor dött och miljontals människor blivit hemlösa till följd av tsunamivågen som svepte över Sydostasien. Sri Lanka hör till de hårdast drabbade länderna.
Många av våra kamrater i kustområdena har drabbats. Skadornas exakta omfattning är ännu inte känd. All infrastruktur i dessa områden har dock skadats. Situationen i de norra och östra provinserna (huvudsakligen befolkade av tamiler och muslimer) är den mest förödande. Människor som bor i dessa områden och som har förlorat familjemedlemmar och tillhörigheter behöver vår hjälp. Hela familjer har utplånats och hundratals byar spolats bort. Erforderlig hjälp har hittills inte nått de här områdena.

Det är vårt ansvar att hjälpa kamrater som är i desperat behov av hjälp. Vi har börjat samla in pengar och förnödenheter för att hjälpa dem. Vi valde att ställa in vårt partis jubileumsfirande som skulle ha ägt rum den 30 december. Vi vädjar nu till varje kamrat och organisation att hjälpa till.
- Man kan driva kampanjer med krav på att långivarländerna och de utvecklade länderna - om de nu tar den allvarliga situationen på allvar - avskriver Sri Lankas skulder.
- Man kan ge ekonomiska bidrag för att möjliggöra den mer akuta hjälpen till människor som drabbats av katastrofen.

Kamratligen,
Niel
NSSP
  • Comments(0)//sug.socialistiskapartiet.se/#post2