Solidaritet utan Gränser

Solidaritet utan Gränser

Solidaritetsorganisation

med anknytning till Socialistiska Partiet.

Bedriver/har bedrivit stödarbete för Palestina och för jordlösa i Uruguay, informationsarbete om stödprojektet i Uruguay samt om utvecklingen i Latinamerika, samlat in stöd till katastrofdrabbade i Sri Lanka och Pakistan med mera.

NSSP hjälper tsunamikatastrofens offer

AsienPosted by Solidaritet utan Gränser 2007-03-28 16:23
(Internationalen 1 mars 2005)

Nu börjar bidragen anlända till Nya socialistpartiet, NSSP, på Sri Lanka. Franska LCR och svenska Solidaritet utan Gränser har hittills skickat ner 45 000 kronor vardera.
– Vi kommer använda dessa pengar helt och hållet till tsunamikatastrofens offer, skriver NSSP i ett tackbrev.

– De senaste veckorna har vi engagerat oss i en rad olika aktiviteter i vårt understödsarbete.
– Vi har redan skänkt 1 200 dollar till den tamilska hjälporganisationen för stöd till de områden som kontrolleras av LTTE-gerillan, det är mycket svårt för oss att arbeta på plats i de områdena, skriver NSSP.

Förtrycket av Sri Lankas tamilska minoritet gör att NSSP koncentrerar en stor del av solidariteten med denna grupp. Tillsammans med andra har partiet redan distribuerat fem lastbilar fyllda med matvaror, kläder och mediciner och mjölkbaserad barnmat till Batticaloadistriktet i öst, vars befolkning i huvudsak utgörs av tamiler och muslimer.
– Nu kan vi också stödja tsunamioffer vars hus blivit helt eller delvis förstörda och som inte fått någon annan hjälp. Partimedlemmar uträttar ett viktigt arbete i Moratuwa, en förort till Colombo, de hjälper till med att återuppbygga skadade hus och har även skänkt 2 500 dollar för inköp av vardagsvaror.

I Galledistriktet har NSSP gett ekonomiskt stöd till offer för katastrofen, och ett hjälpprogram lanserades i slutet av februari i Ambalangoda-området tillsammans med fackliga organisationer. 10 000 dollar kommer användas till ett program för stöd åt 30 utvalda och deras familjer.
– Om vi får in pengar kommer vi fortsätta med samma typ av program i Tangalle- och Hambantota-områdena, skriver NSSP.

Solidaritetsarbetet är också ett politiskt arbete, understryker NSSP-brevet. Regeringen använder sig bland annat av tvångsevakuering som metod, och planer finns på bygge av nya motorvägar och privatiseringar av offentligägda företag.
– Regeringen Chandarika har infört undantagstillstånd i fjorton distrikt och försöker därigenom kväsa folkets demokratiska rättigheter. Vi har redan spridit en miljon flygblad och hållit många offentliga möten. Vi försöker nu samla olika fackliga organisationer för ett demokratiskt initiativ.

Solidaritet utan Gränser planerar att fortsätta insamlingen till NSSP till 15 mars.
– Det kan vara värt att påpeka att administrationen inte kostar en enda krona, säger SuGs Göran Kärrman. Vi står själva för de administrativa kostnaderna.

Peter Lindgren
  • Comments(0)//sug.socialistiskapartiet.se/#post4

Solidaritet utan gränsers kampanj i Sri Lanka

AsienPosted by Solidaritet utan Gränser 2007-03-28 16:19
(Internationalen 10 jan 2005)

Sri Lanka är ett av de hårdast drabbade länderna efter Tsunami-katastrofen i Sydostasien. Nu har Solidaritet utan gränser startat en kampanj till förmån för de drabbade.

Katastrofen krävde minst 150 000 dödsoffer i Sydostasien. Miljontals människor har blivit hemlösa.
I Sri Lanka, ett land som sedan länge härjas av fattigdom och inbördeskrig, omkom minst 30 000 människor.
Tsunamin raserade landets kustlinje, förvandlade den till en dödsfälla. Människor förlorade sina familjemedlemmar och tillhörigheter. Den akuta situation som nu råder har lett till att solidaritetsorganisationen Solidaritet utan gränser har startat en kampanj till förmån för de många drabbade.

Göran Kärrman är talesperson för kampanjen.
- Vårt mål är att samla in så mycket som möjligt till NSSP och de sociala rörelser där partiet verkar, t ex inom fackföreningar, kvinnorörelser och organisationer kring lokala frågor.
NSSP är socialistiska partiets systerparti i Sri Lanka. De har cirka 3 000 medlemmar och bedriver ett omfattande socialt och politiskt arbete i landet, främst i de södra och östra delarna. Många av partiets medlemmar är bland de hundratusentals i landet som förlorat allt.
- Vi vill hjälpa våra kamrater, därför driver vi kampanjen, säger Göran Kärrman.
NSSP menar att förödelsen är störst i de norra och östra provinserna, som till största delen befolkas av tamiler och muslimer. Direkt efter katastrofen fokuserade regering och media på de singalesisk-dominerade områdena, och tillräcklig hjälp nådde inte fram till den östra provinsen, skriver partiet på sin hemsida.

Men oavsett folkgrupp står det klart att de mycket fattiga drabbats hårdast av flodvågen; fiskare och hantverkare, diversearbetare som lever av turismen.
- NSSP kommer att jobba med praktisk återuppbyggnad av landet, säger Göran Kärrman. Många har pratat om att ”det nu gäller att snabbt bygga upp turismen”. Vi tycker att viktigast i dagsläget är att vanliga människor ges möjlighet att bygga upp sina liv.
Solidaritet utan gränser har öppnat sitt postgirokonto till förmån för NSSP:s arbete. Kampanjen har hittills riktat in sig på att nå Solidaritet utan gränsers medlemmar, genom en en annons i Internationalen.

I dagsläget är det inte bestämt hur en uppföljning av kampanjen kommer att se ut, men en tanke är att bjuda hit en fackligt aktiv person som kan ge en bild av hur situationen ser ut i landet, utanför turistbyarna.
- NSSP arbetar över hela Sri Lanka. Undan för undan har de skaffat sig mer och mer inflytande. I och med partiets arbete i många sociala rörelser kan återuppbyggnadsarbetet bedrivas i ett brett socialt nätverk, säger Göran Kärrman.

Brita Westerman
  • Comments(0)//sug.socialistiskapartiet.se/#post3

Brev från Sri Lanka: ”Hjälp oss”

AsienPosted by Solidaritet utan Gränser 2007-03-28 16:17
(Internationalen 4 januari 2005)

Kära kamrater,

Som ni redan känner till har minst 140 000 människor dött och miljontals människor blivit hemlösa till följd av tsunamivågen som svepte över Sydostasien. Sri Lanka hör till de hårdast drabbade länderna.
Många av våra kamrater i kustområdena har drabbats. Skadornas exakta omfattning är ännu inte känd. All infrastruktur i dessa områden har dock skadats. Situationen i de norra och östra provinserna (huvudsakligen befolkade av tamiler och muslimer) är den mest förödande. Människor som bor i dessa områden och som har förlorat familjemedlemmar och tillhörigheter behöver vår hjälp. Hela familjer har utplånats och hundratals byar spolats bort. Erforderlig hjälp har hittills inte nått de här områdena.

Det är vårt ansvar att hjälpa kamrater som är i desperat behov av hjälp. Vi har börjat samla in pengar och förnödenheter för att hjälpa dem. Vi valde att ställa in vårt partis jubileumsfirande som skulle ha ägt rum den 30 december. Vi vädjar nu till varje kamrat och organisation att hjälpa till.
- Man kan driva kampanjer med krav på att långivarländerna och de utvecklade länderna - om de nu tar den allvarliga situationen på allvar - avskriver Sri Lankas skulder.
- Man kan ge ekonomiska bidrag för att möjliggöra den mer akuta hjälpen till människor som drabbats av katastrofen.

Kamratligen,
Niel
NSSP
  • Comments(0)//sug.socialistiskapartiet.se/#post2
« Previous