Solidaritet utan Gränser

Solidaritet utan Gränser

Solidaritetsorganisation

med anknytning till Socialistiska Partiet.

Bedriver/har bedrivit stödarbete för Palestina och för jordlösa i Uruguay, informationsarbete om stödprojektet i Uruguay samt om utvecklingen i Latinamerika, samlat in stöd till katastrofdrabbade i Sri Lanka och Pakistan med mera.

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconLatinamerika
RSS iconMellanöstern
RSS iconAsien
RSS iconAfrika

Author

RSS iconSolidaritet utan Gränser
RSS iconSP